B07CY1S5SZ.PT05.jpg

חבילת צילום + גרפיקה + EBC

7 תמונות לליסט הראשי + 6 תמונות ל EBC

 

צילום תמונה ראשית

בחירת זויות צילום

עיבוד כללי לכל התמונות ברמה הגבוה ביותר

הלבנת רקעים

בניית השתקפויות

בחירת קומפוזיציה

צילום קלוז-אפ

צילום פריטים נלווים

גרפיקה ועיצוב 5 תמונות מעוצבות לליסט

 

עיצוב מותאם למוצר
בניית אינפוגרפיקה

3 תמונות אוירה

עיצוב 6 תמונות לEBC

 

בחירת טמפלט ל EBC

עיצוב תמונות ל EBC

מחיר החבילה 3200 ש״ח

streach.jpg

חבילת צילום + גרפיקה ועיצוב סה״כ 7 תמונות מוכנות לליסט

 צילום של תמונות על רקע לבן 

 

בחירת זויות צילום
עיבוד וריטוש תמונה
הלבנת רקעים
בניית השתקפויות
צילום תמונה ראשית

צילום קלוז-אפ

צילום פריטים נלווים
:גרפיקה ועיצוב

עיצוב מותאם למוצר
בניית אינפוגרפיקה

עד 3 תמונות אוירה
הוספת לוגו ומלל מותאם למוצר

 מחיר החבילה 2500 ש״ח 

main.jpg

               חבילת צילום בסיסי

7 תמונות על רקע לבן מותאם לאמזון

 

בחירת זויות צילום

הלבנת הרקע

בניית השתקפויות

 

7 תמונות כוללות:

 

צילום תמונה ראשית

בניית קומפוזיציה למוצר

צילום קלוז-אפ

 

צילום פריטים נלווים

מחיר החבילה 1200 ש״ח